Aanvraagprocedure

Zoals al eerder uitgelegd zijn er drie rechtsmaatregelen: curatele, bewindvoering en mentorschap. Elke maatregel kent zijn eigen aanvraagprocedure.

Maak in het menu aan de linkerzijde van de pagina uw keuze over welke maatregel u informatie wenst.

Naast een uitleg van de aanvraagprocedure, vermelden we de gegevens die u bij de aanvraag nodig hebt en geven we daar waar mogelijk is nog enige tips.